‘Thủ Phạm’ Gây Ra Bạn Nạp Pin Cho Trang Bị Di Động Lâu Đầy

Kỹ Thuật Kéo Dài Thời Lượng Pin Điện Thoại Cảm Ứng Mười Lần

một số máy móc di động đem đến đa dạng tiện lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, một trong những trở ngại chính mà các hãng phải đương đầu ngày nay là thời lượng dùng pin của trang bị
ứng dụng lưu trữ khác nhau có khả năng tác động khác nhau Với thời gian sử dụng pin trang bị.
Trong khi các nhà bác học khác tập trung vào sáng chế của pin thì Ranveer Chandra của Microsoft cho rằng một số nhà phát triển hệ điều hành và app sẽ gánh thêm trách nhiệm nới rộng thời lượng dùng pin. Theo ông, đông người cho biết đời trước sau gì cũng sẽ có được yếu tố hóa học phù hợp cho pin và lãnh vực công nghiệp cần nên gián đoạn thực hiện công vụ đó. thay vì vậy, hãy cân nhắc sử dụng các phát minh mới xảy ra ngoài cấu trúc của pin.

Một Số Thành Tựu Về Công Nghệ Pin Mới Sau Đây Được Giới Chuyên Viên Đánh Giá Là Nắm Giữ Rất Nhiều Triển Vọng Để Có Thể Đảm Nhận Vai Trò Là Adapter Năng Lượng Mới Cho Máy Móc Kỹ Thuật Trong Tương Lai.

Pin cát: các chuyên viên mới đây đã phát hiện ra chủng loại pin Lithium-Ion dùng cát bên trong (sand battery) sẽ mang tới tối ưu sử dụng giỏi gấp ba lần so Đối với pin Lithium-Ion truyền thống. kiểu dáng của pin cát này cũng ví dụ như Lithium-Ion hiện đang dùng trên một số trang thiết bị thông minh, nhưng điểm khác nhau chuyên biệt là cực dương bằng than chì sẽ được thay bằng cát. với yếu tố cấu trúc này, mức phí chế tạo cũng sẽ thấp, không độc bất lợi cho người sử dụng và thân thiết Đối với môi trường. pin sạc dự phòng