Tag Archives: cảm ứng 1020

Vỡ Cảm Ứng Có Được Nên Hỏng Luôn Lumia 1020/1320/1520

Thay Mới  Mặt Kính Cảm Ứng Lumia 1020/1320/1520 trong lúc thay mới, chữa trị trực tiếp có thể hiểu là gì? Đối với quá trình chữa trị, thay thế trực tiếp người dùng sẽ quan sát trực tiếp trong khi thay mới màn hình cảm ứng của người thợ kỹ thuật. Nhờ vào trong khi thay trực tiếp này quý ... Read More »