Home Tuyển sinh Năm học 2012 - 2013

Cựu học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm

Đăng nhậpPlease contact us now !
Thiet ke web - ViNa Design
Năm học 2012 - 2013

Năm học 2012 - 2013

 THÔNG BÁO

 

THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

 

NĂM HỌC 2012-2013

 

******************

 

Căn cứ vào công văn số 407/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 26 tháng 3 năm 2012 của  Sở Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2012-2013, trường THPT chuyên Hùng Vương thông báo v/v tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2012-2013 như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Tổ chức một kỳ thi tuyển sinh chung cho tất cả học sinh thi tuyển vào THPT Chuyên và thi tuyển vào tất cả các trường THPT trong tỉnh:

+ Thí sinh sẽ thi chung đề thi đối với những môn chung: Ngữ văn, Toán, môn thi thứ ba (là môn Tiếng Anh). Đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên thì môn Tiếng Anh là môn thi chính thức và bắt buộc.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên sẽ phải thi thêm các môn chuyên. Năm học 2012-2013: học sinh được phép đăng ký dự tuyển 2 môn chuyên.

2. Xét tuyển thẳng vào THPT chuyên những học sinh đoạt giải I, II, III kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2012 (không áp dụng đối với môn GDCD) và phải đạt các yêu cầu sau:

+ Đạt loại giỏi 4 năm học bậc THCS (kết quả cả năm)

+ Tốt nghiệp THCS loại giỏi

+ Điểm trung bình cả năm lớp 9 môn xét tuyển chuyên phải đạt từ 9.0 trở lên

+ Điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn: Ngữ văn đạt từ 7.5 trở lên, Toán đạt từ 9.0 trở lên và Tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên nếu xét tuyển thẳng vào các môn chuyên KHTN (Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học)

+ Điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn: Ngữ văn đạt từ 8.0 trở lên, Toán đạt từ 7.5 trở lên và Tiếng Anh đạt từ 8.0 trở lên nếu xét tuyển thẳng vào các môn chuyên KHXH (Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý).

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Dự tuyển vào lớp 10 THPT

 Quy định tại điều 3 chương II, điều 9 Chương III của Quy chế tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.Tuổi của học sinh vào học lớp 10 THPT là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ theo Điều lệ trường trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Hồ sơ dự tuyển hợp lệ gồm:

a). Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên ( theo mẫu );

Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận

của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

b). Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c). Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận

tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do các cơ sở giáo dục cấp;

d). Bản chính học bạ;

đ). Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do

cơ quan có thẩm quyền cấp;

e). Hai ảnh cỡ 3x4;

f) Giáy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi các bộ môn,

g). Để tránh trường hợp không khớp giữa học bạ, bằng tốt nghiệp, khai sinh, hộ khẩu,

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thí sinh bổ sung vào hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 THPT bản photo của hộ khẩu gia đình (bản photo không phải công chứng).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hội đồng tuyển sinh của trường có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự chính xác, hợp lệ của học bạ, bằng tốt nghiệp, khai sinh, hộ khẩu trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh và chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo về sự chính xác này.

4. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

5.  Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

6. Tất cả những trường hợp học trước tuổi được thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         7. Giấy khai sinh mà học sinh nộp vào hồ sơ dự tuyển lớp 10 phải là giấy khai sinh hợp lệ được sử dụng từ bậc tiểu học khớp với hộ khẩu gia đình và giấy CMND. Hiệu trưởng các trường, Chủ tịch các hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về sự chính xác này khi thu nhận hồ sơ học sinh dự tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ không điều chỉnh bất cứ trường hợp nào về ngày tháng năm sinh, nơi sinh của học sinh trên bằng tốt nghiệp và các giấy chứng nhận do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp vì lý do không đúng với với hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân của học sinh.

III. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên     

Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Điều 23 Chương IV của quy chế trường THPT Chuyên.

1.1 Đăng ký dự tuyển

   Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển 02 môn chuyên.

1.2 Hồ sơ dự tuyển

   Quy định tại phần II, mục 3 hồ sơ dự tuyển của thông báo này, hội đồng tuyển sinh tuyệt đối không nhận học bạ bản sao hoặc bản photo.

1.3 Điều kiện dự tuyển:

a) Thuộc địa bàn tuyển sinh: học sinh phải có hộ khẩu thường trú trong địa bàn tỉnh.

b) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên.

c) Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

1.4 Môn thi và đề thi:

+ Môn thi: 4 môn:Toán, Ngữ văn, môn thi thứ ba (là môn Tiếng Anh)  và môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn; Thí sinh thi 2 môn chuyên sẽ thi 5 môn : Toán, Ngữ văn,Tiếng Anh, môn chuyên thứ nhất, môn chuyên thứ hai..

+ Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

1.5 Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:

+  Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;

+ Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

1.6  Thời gian làm bài thi:

+ Các bài thi không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Ngoại ngữ được vận dụng phù hợp với hình thức thi, tối thiểu là 60 phút;

+ Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Ngoại ngữ tối thiểu là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

1.7  Điểm xét tuyển:

   Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);   

1.8 Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

1.9  Cách xét tuyển:

Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

1.10 Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2012-2013: Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển vào THPT Chuyên Hùng Vương 10 lớp 10 chuyên gồm 2 chuyên Toán-Tin, 1 chuyên Vật lý, 2 chuyên Hóa học, 1 chuyên Sinh học, 1 chuyên Văn, 1 chuyên Lịch sử, 1 chuyên Địa, 1 chuyên Tiếng Anh. Chỉ tiêu 30 học sinh/1 lớp chuyên nhưng sẽ phải căn cứ vào kết quả thi tuyển, nếu lớp chuyên nào có số thí sinh trúng tuyển không đạt 1/3 sĩ số thì sẽ không mở lớp chuyên này và sẽ chuyển chỉ tiêu cho môn chuyên nào có số lượng thí sinh đạt kết quả thi tuyển cao.

1.11  Đăng ký dự thi: THPT Chuyên Hùng Vương thông báo tuyển sinh, phát hành đơn đăng ký dự tuyển, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển. Quy định thời hạn nộp đơn của thí sinh từ 25/5/2012 đến 30/5/2012 (tính cả thứ bảy và chủ nhật) tại THPT Chuyên Hùng Vương.

1.12  Năm học 2012-2013, do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi tuyển sinh chung, nên khi làm hồ sơ dự tuyển thí sinh vẫn phải nộp đầy đủ những giấy tờ để hưởng điểm cộng cho chính sách ưu tiên, khuyến khích như đã quy định tại Chương II Điều 4 Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh dự tuyển vào trường Chuyên sẽ phải thi các môn gồm Ngữ văn, Toán, môn thứ 3 của THPT không chuyên, môn tiếng Anh và môn chuyên. Khi xét trúng tuyển vào loại hình trường nào, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét loại ưu tiên khuyến khích ấy để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

1.13 Thí sinh dự tuyển vào trường THPT Chuyên sẽ được có 3 nguyện vọng xét trúng tuyển:

- Nguyện vọng chuyên là THPT Chuyên ( môn chuyên thứ nhất sẽ xét trước, nếu không được sẽ xét cho môn chuyên thư hai )

- Nguyện vọng 1 là trường THPT trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú

- Nguyện vọng 2 là một trường THPT khác trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú

Đối với thí sinh dự tuyển trường THPT Chuyên, sau nguyện vọng chuyên thì nguyện vọng 1, 2 của các em sẽ được xét trúng tuyển như nguyện vọng 1, 2 của các thí sinh dự tuyển vào trường THPT không chuyên. Nếu không trúng tuyển vào trường chuyên sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào điểm thi của các môn chung để ưu tiên xét trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT không chuyên theo nguyện vọng giống như những thí sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên khác trong tỉnh (cách xét trúng tuyển theo nguyện vọng 1, 2 của các thí sinh dự thi trường chuyên được thực hiện ưu tiên xem như các em trực tiếp thi tuyển vào trường THPT nguyện vọng 1).

2. Thời gian tổ chức thi tuyển: 27, 28, 29 và 30/6/2012 theo lịch quy định:


NgàyGiờNội dungThời gian
25/6/20128h00Họp lãnh đạo các hội đồng coi thi tại Sở GDĐT 
25/6/201214h00Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại HĐ 
26/6/20127h00Họp toàn thể hội đồng coi thi 
26/6/20129h00Sinh hoạt nội quy thí sinh 
27/6/20127h00Khai mạc hội đồng thi; 
8h00Tổ chức thi môn Ngữ văn120 phút
27/6/201214h00Tổ chức thi môn thứ 3 ( Tiếng Anh )60 phút
28/6/20128h00Tổ chức thi môn Toán120 phút
29/6/20128h00Tổ chức thi môn chuyên Toán, Ngữ văn150 phút
29/6/201214h00Tổ chức thi môn chuyên Vật lý, Lịch sử150 phút
30/6/20128h00Tổ chức thi môn chuyên Tiếng Anh, Sinh họcA:120’, S:150’
30/6/201214h00Tổ chức thi môn chuyên Hóa học, Địa lýH:120’, Đ:150’

3. Xét tuyển thẳng vào THPT chuyên

3.1 Đối tượng và điều kiện dự xét tuyển thẳng: như quy định tại phần I mục 2 (trang 1 của thông báo này)

3.2 Hồ sơ dự xét tuyển thẳng:

a). Đơn xin dự xét tuyển vào lớp 10 THPT chuyên;

b). Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

c). Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời do Hiệu trưởng trường THCS cấp;

d). Bản chính học bạ;

đ). Giấy chứng nhận đoạt giải học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2012 của tỉnh Bình Dương (khóa thi ngày 12/4/2012) do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp;

e). Hai ảnh cỡ 3x4.

3.3 Thời gian nộp hồ sơ: ngày 25/5/2012

 + Từ 8h00’ Phụ huynh học sinh liên hệ Phòng Khảo thí & QLCLGD- Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương để nhận đơn xét tuyển thẳng.

 + Từ 13h30’ đến 16h30’ ngày 25/5/2012: nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

3.4 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Khảo thí & QLCLGD- Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương

3.5 Sở Giáo dục và Đào tạo không giải quyết chuyển trường ra khỏi tỉnh đối với đối tượng học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên của trường THPT chuyên.

IV. THỜI GIAN PHÁT HÀNH ĐƠN & NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

-   Phát hành đơn: Từ ngày 14/5/2012 đến hết ngày 25/5/2012.

         -  Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 25/5/2012 đến hết ngày 30/5/2012

                                                                                                                       

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                          Trần Văn Hai

 

******************

THÔNG BÁO

 

TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀO LỚP 11

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

 

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

******************


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT trong Tỉnh.

 

Năm học 2012-2013 Sở GD&ĐT cho phép trường THPT chuyên Hùng Vương tuyển sinh bổ sung một số học sinh vào lớp 11. Nay Ban giám hiệu nhà trường gửi thông báo này đến quý Trường đề nghị Hiệu trưởng các Trường cho niêm yết và thông báo rộng rãi cho học sinh lớp 10 biết để đăng ký dự tuyển vào lớp 11 năm học 2012-2013. Xin chân thành cảm ơn.  

I/- HỒ SƠ DỰ TUYỂN & THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 12/05/2012 đến ngày 25/5/2012.

- Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày 26/05/2012 đến ngày 30/05/2012 (tính cả thứ bảy và chủ nhật).

* Hồ sơ dự tuyển hợp lệ gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu có dán ảnh 3x4.

2. Bản pho to học bạ lớp 10 (có xác nhận của Ban giám hiệu)

3. Bản sao giấy khai sinh, đúng độ tuổi.

4. Bản sao hộ khẩu (công chứng)

5. Phiếu dự thi theo mẫu có dán ảnh 3x4.

 II/- CHỈ TIÊU: Tuyển sinh bổ sung 8 lớp 11 chuyên gồm các lớp:

- Chuyên Toán:           07 học sinh                - Chuyên Anh:          09 học sinh

- Chuyên Lý:               11 học sinh                - Chuyên Văn:          18 học sinh

- Chuyên Hóa:            10 học sinh                - Chuyên Sử:             29 học sinh

- Chuyên Sinh:            19 học sinh                - Chuyên Địa:           04 học sinh

 III/- ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

- Được xếp loại năm học 2011- 2012: hạnh kiểm tốt, học lực giỏi; điểm trung bình môn chuyên dự thi đạt từ 8,0 trở lên. Học sinh có thể đăng ký dự thi 2 môn chuyên.

- Môn thi tuyển là môn chuyên.

- Học sinh được trúng tuyển bổ sung nếu điểm thi đạt từ 6,5 trở lên.           

 IV/- LỊCH TỔ CHỨC THI TUYỂN:

- Thi tuyển ngày 04&05 tháng 07 năm 2012 tại trường THPT chuyên Hùng Vương.

- 7h00’, ngày 04/7/2012: học sinh tập trung, nghe phổ biến quy chế thi.

- 7h30’ ngày 04/7/2012: Thi môn chuyên Toán, Hóa, Văn, Sử (Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề).

- 7h30’ ngày 05/7/2012: Thi môn chuyên Lý, Sinh, Anh, Địa (Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề).

V/- LỆ PHÍ HỒ SƠ:

-         Đơn đăng ký dự tuyển và thẻ dự thi: 3000đ/1 bộ.

Đơn đăng ký ở Ký túc xá: 1000 đ/1 đơn.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                          Trần Văn Hai

 


 
Copyright@2009 - Bản quyền thuộc về trường THPT Chuyên Hùng Vương - Tỉnh Bình Dương